Stacionarne aku baterije

baterije2

Naponski nivoi:- Monoblokovi od 12VDC
- Monoblokovi od 2VDC, 4VDC i 6VDC
Kapacitet:- od 5Ah do 3500Ah
Tipovi i tehnologija izrade:
- Otvorene sa održavanjem (OPzS, OP i OPZ)
- Otvorene sa održavanjem proizvedene od čistog olova koje obezbeđuju 100% kapaciteta do kraja svog životnog veka koji je preko 20 godina (Plante)
- Zatvorene bez održavanja (AGM)
- Zatvorene bez održavanja sa konektorima sa prednje strane ""Front Terminal"" (AGM FT)
- Zatvorene bez održavanja u horizontalnoj ili vertikalnoj izvedbi (OPzV - GEL)
- Zatvorene bez održavanja sa konektorima sa prednje strane ""Front Terminal"" proizvedene od čistog olova za ekstremne uslove temperatura i veliki broj ciklusa sa brzim punjenjem (TPPL)
- Zatvorene bez održavanja za solarne i hibridne aplikacije (GEL)
- Otvorene sa održavanjem za solarne i hibridne aplikacije (TS)
- Zatvorene bez održavanja u horizontalnoj ili vertikalnoj izvedbi za solarne i hibridne aplikacije (OPzV - GEL)
- Nikl-kadmijum baterije (NiCd) životnog veka preko 20 godina (NiCd)
Ciljna tržišta:- Telekomunikacije (fiksni i mobilni operateri, kablovski i internet provajderi)
- Energetika (proizvodnja, prenos i distribucija električne energije)
- IT industrija
- Industrija (rafinerije, petrohemija, površinski kopovi i rudnici, avio i auto industrija)
- Železnice i ostale transportne industrije
- Javni sektor (državna uprava, ministarstva, zdravstvo)
- Finansijski sektor (banke, osiguravajuća društva i lizing kompanije)
- Građevina (Tržni centri, hoteli, stambeni objekti)
Primeri primene:- Napajanje fiksnih telefonskih centrala i ostale telekomunikacione opreme
- Napajanje baznih stanica
- Napajanje telekomunikacione opreme
- Napajanje glavnih internet i kablovskih čvorišta
- Napajanje indoor i outdoor video nadzora
- Napajanje servera i server sala
- Napajanje Data centra
- Izolovani solarni i hibridni sistemi napajanja
- Pomoćno napajanje u trafo stanicama
- Pomoćno napajanje u hidro elektranama i mini hidro elektranama
- Pomoćno napajanje u termo elektranama
- Pomoćno napajanje u trafo stanicama za vetro parkove i solarne elektrane
- Napajanje PLC-ova i automatike u proizvodnim postrojenjima
- Pomoćno napajanje u postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda
- Napajanje radiokomunikacione opreme za avio kontrolu letenja
- Napajanje železničkih EP postrojenja i signalizacije
- Napajanje bankomata
- Napajanje medicinskih aparata i opreme
- Napajanje nužnog osvetljenja i sigurnosnih sistema

 

Da pogledate proizvode u ponudi i više detalja kliknite na dugme ispod (Morate biti prijavljeni)

 

Detaljnije