Dizel Električni Agregati

Naponski nivoi:- Monofazni 230VAC, 50Hz
- Trofazni 3x380VAC, 50Hz
Snaga:- 3kVA do 4MVA
Tipovi i prateća oprema:- U zvučno izolovanom kućištu (Canopy)
- Otvoreni tip (bez kućišta)
- U zvučno izolovanim kontejnerima (Container)
- Sa podvozjem za vuču (sa potrebnim sertifikatima za registraciju)
- ATS (automatsko prebacivanje napajanja sa mreže na agregat i obrnuto)
- Sa internim i eksternim rezervoarima za gorivo
- Specijalizovani dizel agregati (za ekstremne uslove rada)
Ciljna tržišta:
- Građevina (Tržni centri, hoteli, stambeni objekti)
- Telekomunikacije (fiksni i mobilni operateri, kablovski i internet provajderi)
- Energetika (proizvodnja, prenos i distribucija električne energije)
- IT industrija
- Industrija (rafinerije, petrohemija, površinski kopovi i rudnici, avio i auto industrija)
- Trgovina i trgovinski objekti
- Javni sektor (državna uprava, ministarstva, zdravstvo)
- Finansijski sektor (banke, osiguravajuća društva i lizing kompanije)
Primeri primene:
- Napajanje opšte potrošnje u tržnim centrima
- Napajanje opšte potrošnje u hotelima
- Napajanje opšte potrošnje u stambenim objektima
- Napajanje opšte potrošnje u javnim ustanovama
- Napajanje baznih stanica (gde nije prisutna mreža)
- Napajanje baznih stanica (za produženu autonomiju)
- Napajanje glavnih internet i kablovskih čvorišta (za produženu autonomiju)
- Napajanje servera i server sala (za produženu autonomiju)
- Napajanje Data centra (za produženu autonomiju)
- Hibridni sistemi napajanja (u svim oblastima)
- Pomoćno napajanje u trafo stanicama (za produženu autonomiju)
- Pomoćno napajanje u proizvodnim postrojenjima (za produženu autonomiju)
- Napajanje kliničkih centara i zdravstvenih ustanova (za produženu autonomiju)
- Napajanje nužnog osvetljenja i sigurnosnih sistema (za produženu autonomiju)

 

Da pogledate proizvode u ponudi i više detalja kliknite na dugme ispod (Morate biti prijavljeni)

 

Detaljnije