Solarna Energija

soalr2

Solarni i hibridni sistemi

Generalna podela:
- Solarni sistemi priključeni na mrežu (po principu ''ključ u ruke'')
- Solarni sistemi izolovani (off-grid) (po principu ''ključ u ruke'')
- Hibridni sistem sa dizel agregatima, PV modulima i baterijama
- Solarno LED osvetljenje
- Solarna signalizacija na putevima
- Solarne crpne stanice
- Primenjena PV tehnologija
Tipovi i karakteristike:
- Solarni sistemi priključeni na mrežu po principu ''ključ u ruke'' (3kWp do 50MWp)
- Monolitni sistemi za napajanje hibridnih aplikacija (manje snage)
- Modularni sistemi za napajanje hibridnih aplikacija (veće snage)
- Specijalizovani uređaji za upravljanje hibridnim aplikacijama
- Solarni PV moduli (za sve primene)
- Invertori za solarne elektrane (snage od 0.5kW do 1.2MW)
- Regulatori i kontroleri za izolovane (off-grid) solarne sisteme
- Konstrukcije za smeštanje solarnih panela (svi tipovi)
- Kompletni stubovi za solarno osvetljenje
- Kompletna rešenja za primenu PV tehnologija