Telekomunikacije

telekom

Ispravljački sistemi

Naponski nivoi:- 12VDC - 24VDC
- 48VDC - 60VDC
- 110VDC - 220VDC
Tipovi:
Modularni i monolitski

Invertorski sistemi

Naponski nivoi:
- 12VDC - 24VDC
- 48VDC - 60VDC
- 110VDC - 220VDC
Tipovi:
Modularni i monolitski

Stacionarne aku baterije

Naponski nivoi:
- Monoblokovi od 12VDC
- Monoblokovi od 2VDC, 4VDC i 6VDC
Kapacitet:
- od 5Ah do 3500Ah
Tipovi i tehnologija izrade:
- Otvorene sa održavanjem (OPzS, OP i OPZ)
- Otvorene sa održavanjem proizvedene od čistog olova koje obezbeđuju 100% kapaciteta do kraja svog životnog veka koji je preko 20 godina (Plante)
- Zatvorene bez održavanja (AGM)
- Zatvorene bez održavanja sa konektorima sa prednje strane ""Front Terminal"" (AGM FT)
- Zatvorene bez održavanja u horizontalnoj ili vertikalnoj izvedbi (OPzV - GEL)
- Zatvorene bez održavanja sa konektorima sa prednje strane ""Front Terminal"" proizvedene od čistog olova za ekstremne uslove temperatura i veliki broj ciklusa sa brzim punjenjem (TPPL)
- Zatvorene bez održavanja za solarne i hibridne aplikacije (GEL)
- Otvorene sa održavanjem za solarne i hibridne aplikacije (TS)
- Zatvorene bez održavanja u horizontalnoj ili vertikalnoj izvedbi za solarne i hibridne aplikacije (OPzV - GEL)
- Nikl-kadmijum baterije (NiCd) životnog veka preko 20 godina (NiCd)

UPS uređaji

Naponski nivoi:
- Monofazno/Monofazni 230VAC/230VAC
- Trofazno/Monofazni 3x380VAC/230VAC
- Trofazno/Trofazni 3x380VAC/3x380VAC
- Specijalizovani invertorski UPS-ovi
- Specijalizovani CATV UPS-ovi 63VAC, 85VAC, 48VAC
Tipovi i tehnologija izrade:
- Line interactive
- Double Conversion (On-Line)
- Modularni UPS-ovi
- Dynamic UPS-ovi
- ATS uređaji za dualno napajanje
- UPS-ovi za kablovske operatere
- Precision Coolong (InRow jedinice)

Dizel električni agregati

Naponski nivoi:
- Monofazni 230VAC, 50Hz
- Trofazni 3x380VAC, 50Hz
Snaga:- 3kVA do 4MVA
Tipovi i prateća oprema:
- U zvučno izolovanom kućištu (Canopy)
- Otvoreni tip (bez kućišta)
- U zvučno izolovanim kontejnerima (Container)
- Sa podvozjem za vuču (sa potrebnim sertifikatima za registraciju)
- ATS (automatsko prebacivanje napajanja sa mreže na agregat i obrnuto)
- Sa internim i eksternim rezervoarima za gorivo
- Specijalizovani dizel agregati (za ekstremne uslove rada)

Industrijski ormani

Generalna podela:
- Standarni Indoor rek ormani
- Industrijski Indoor i Outdoor ormani
- Specijalni Outdoor ormani sa klimatizacijom (DFC, HEX, ACU)
- Komandni stolovi
Tipovi i karakteristike:
- Standardni samostojeći 19'' ili 21'' Indoor ormani od 10HU do 47HU visine
- Standardni zidni Indoor ormani od 4HU do 18HU
- Industrijski samostojeći 19'' ili 21'' Indoor ormani od 10HU do 47HU visine
- Industrijski zidni Indoor ormani od 4HU do 18HU
- Industrijski samostojeći 19'' ili 21'' Outdoor ormani od 10HU do 47HU visine
- Industrijski zidni Outdoor ormani od 4HU do 18HU
- Specjalizovani Outdoor ormani sa klimatizacijom (ventilatori, izmenjivači toplote, klima jedinice, kombinacije dva tipa klimatizacije)
- Komandni stolovi po zahtevu korisnika

Prenaponska zaštita

Naponski nivoi:
- DC prenaponska zaštita
- AC prenaponska zaštita