Zaštita

zastitia

UPS uređaji

Naponski nivoi:
- Monofazno/Monofazni 230VAC/230VAC
- Trofazno/Monofazni 3x380VAC/230VAC
- Trofazno/Trofazni 3x380VAC/3x380VAC
- Specijalizovani invertorski UPS-ovi
- Specijalizovani CATV UPS-ovi 63VAC, 85VAC, 48VAC
Tipovi i tehnologija izrade:
- Line interactive
- Double Conversion (On-Line)
- Modularni UPS-ovi
- Dynamic UPS-ovi
- ATS uređaji za dualno napajanje
- UPS-ovi za kablovske operatere
- Precision Coolong (InRow jedinice)

Dizel električni agregati

Naponski nivoi:
- Monofazni 230VAC, 50Hz
- Trofazni 3x380VAC, 50Hz
Snaga:- 3kVA do 4MVA
Tipovi i prateća oprema:
- U zvučno izolovanom kućištu (Canopy)
- Otvoreni tip (bez kućišta)
- U zvučno izolovanim kontejnerima (Container)
- Sa podvozjem za vuču (sa potrebnim sertifikatima za registraciju)
- ATS (automatsko prebacivanje napajanja sa mreže na agregat i obrnuto)
- Sa internim i eksternim rezervoarima za gorivo
- Specijalizovani dizel agregati (za ekstremne uslove rada)

Prenaponska zaštita

Naponski nivoi:
- DC prenaponska zaštita
- AC prenaponska zaštita