Železnice

zeleynice

Ispravljački sistemi

Naponski nivoi:- 12VDC - 24VDC
- 48VDC - 60VDC
- 110VDC - 220VDC
Tipovi:
Modularni i monolitski

Invertorski sistemi

Naponski nivoi:
- 12VDC - 24VDC
- 48VDC - 60VDC
- 110VDC - 220VDC
Tipovi:
Modularni i monolitski

Stacionarne aku baterije

Naponski nivoi:
- Monoblokovi od 12VDC
- Monoblokovi od 2VDC, 4VDC i 6VDC
Kapacitet:
- od 5Ah do 3500Ah
Tipovi i tehnologija izrade:
- Otvorene sa održavanjem (OPzS, OP i OPZ)
- Otvorene sa održavanjem proizvedene od čistog olova koje obezbeđuju 100% kapaciteta do kraja svog životnog veka koji je preko 20 godina (Plante)
- Zatvorene bez održavanja (AGM)
- Zatvorene bez održavanja sa konektorima sa prednje strane ""Front Terminal"" (AGM FT)
- Zatvorene bez održavanja u horizontalnoj ili vertikalnoj izvedbi (OPzV - GEL)
- Zatvorene bez održavanja sa konektorima sa prednje strane ""Front Terminal"" proizvedene od čistog olova za ekstremne uslove temperatura i veliki broj ciklusa sa brzim punjenjem (TPPL)
- Zatvorene bez održavanja za solarne i hibridne aplikacije (GEL)
- Otvorene sa održavanjem za solarne i hibridne aplikacije (TS)
- Zatvorene bez održavanja u horizontalnoj ili vertikalnoj izvedbi za solarne i hibridne aplikacije (OPzV - GEL)
- Nikl-kadmijum baterije (NiCd) životnog veka preko 20 godina (NiCd)

Industrijski ormani

Generalna podela:
- Standarni Indoor rek ormani
- Industrijski Indoor i Outdoor ormani
- Specijalni Outdoor ormani sa klimatizacijom (DFC, HEX, ACU)
- Komandni stolovi
Tipovi i karakteristike:
- Standardni samostojeći 19'' ili 21'' Indoor ormani od 10HU do 47HU visine
- Standardni zidni Indoor ormani od 4HU do 18HU
- Industrijski samostojeći 19'' ili 21'' Indoor ormani od 10HU do 47HU visine
- Industrijski zidni Indoor ormani od 4HU do 18HU
- Industrijski samostojeći 19'' ili 21'' Outdoor ormani od 10HU do 47HU visine
- Industrijski zidni Outdoor ormani od 4HU do 18HU
- Specjalizovani Outdoor ormani sa klimatizacijom (ventilatori, izmenjivači toplote, klima jedinice, kombinacije dva tipa klimatizacije)
- Komandni stolovi po zahtevu korisnika

Prenaponska zaštita

Naponski nivoi:
- DC prenaponska zaštita
- AC prenaponska zaštita

Solarni i hibridni sistemi

Generalna podela:
- Solarni sistemi priključeni na mrežu (po principu ''ključ u ruke'')
- Solarni sistemi izolovani (off-grid) (po principu ''ključ u ruke'')
- Hibridni sistem sa dizel agregatima, PV modulima i baterijama
- Solarno LED osvetljenje
- Solarna signalizacija na putevima
- Solarne crpne stanice
- Primenjena PV tehnologija
Tipovi i karakteristike:
- Solarni sistemi priključeni na mrežu po principu ''ključ u ruke'' (3kWp do 50MWp)
- Monolitni sistemi za napajanje hibridnih aplikacija (manje snage)
- Modularni sistemi za napajanje hibridnih aplikacija (veće snage)
- Specijalizovani uređaji za upravljanje hibridnim aplikacijama
- Solarni PV moduli (za sve primene)
- Invertori za solarne elektrane (snage od 0.5kW do 1.2MW)
- Regulatori i kontroleri za izolovane (off-grid) solarne sisteme
- Konstrukcije za smeštanje solarnih panela (svi tipovi)
- Kompletni stubovi za solarno osvetljenje
- Kompletna rešenja za primenu PV tehnologija