Ikea


Počinje izgradnja MSE IKEA

Kompanija Energize d.o.o., zvanično predstavništvo kompanije najvećeg svetskog proizvođača stacionarnih baterija Enersys, uz podršku proizvođača održala prezentaciju o novim tehnologijama u Telekomu Srbije AD

U prostorijama  Telekoma Srbija AD, 21. februara kompanija Energize d.o.o. održala je prezentaciju o novim tehnologijama u oblasti stacionarnih baterija, koje se primenjuju u telekomunikacijama. Akcenat predavanja bio je na delovanju spoljašnjih faktora na performanse i životni vek baterije, te rešenjima koja omogućavaju veću otpornost baterije na pomenute uticaje.  

 

Podršku u prezentaciji dao je predstavnik kompanije Enersys, koji je detaljno objasnio aktuelne tehnologije baterija, probleme sa kojima se telekom operateri najčešće susreću i načine na koje se ti problemi mogu prevazići. Nakon prezentacije zaposleni iz kompanije Telekom Srbija imali su priliku da postave pitanja i diskutuju o nekim od problema sa kojima se oni suočavaju u svakodnevnom radu.

 

Energize d.o.o je zvanični predstavnik kompanije Enersys od 2013. godine, a ovaj događaj samo je jedan od primera uspešne saradnje između dve kompanije.