Izgradnja solarnih elektrana pokreće domaću industriju


Generalni direktor kompanije Energize d.o.o. , gospodin Vladimir Popović održao je tokom zime predavanje na temu primene energije sunca u navodnjavanju, na Seminaru farmera na Tari. Kompanija je relativno mlada, međutim može se pohvaliti brojnim realizovanim projektima .To je upravo razlog zbog kojeg je ENERGETSKI PORTAL želeo da porazgovara sa ovim mladim stručnjakom. Na seminaru koji je organizovan na planini Tari, gospodin Popović je naglasio i sledeće: “Primena solarne energije u navodnjavanju je u svetu vrlo aktuelna. Pojavljuju se sve bolja nova rešenja koja obaraju cenu samih sistema. Oni se koriste u različitim vidovima biljne proizvodnje na mestima gde nije prisutna električna mreža i gde ne postoji adekvatan način napajanja samog sistema. Sistemi solarnih crpnih stanica mogu da se koriste u izolovanim atarima i smanjuju potrebu za dizel pumpama i gorivom koje ih pokreće, kao i kompletnim održavanjem koje sa sobom nosi takav jedan sistem. Najviše se primenjuje sistem “kap po kap”. Prednost sistema je u tome što traje 25 godina, nema održavanja samog sistema i uz to nema emisije CO2“, kaže Popović.

EP: Energize je lider u oblasti primene solarnih tehnologija i realizaciji solarnih elektrana sa visokim učešćem na tržištu Srbije. Kakva je prema vašem mišljenju trenutna situacija na srpskom tržistu? Koliko su obnovljivi izvori energije atraktivni za investitore, a posebno solarna energija?

Vladimir Popović: Primena obnovljivih izvora energije kroz otkup električne energije po povlašćenim cenama na period od 12 godina je jako dobar koncept, ukoliko se primenjuje na pravi način. Na ovaj način država povećava svoje kapacitete u proizvodnji električne energije kroz obnovljive izvore, tako što praktično koristi kredit od 12 godina za izgradju objekata za koju je zadužen investitor, uz vrlo bitnu činjenicu, a to je da ne koristi sopstvene resurse i sredstva za upravljanjem i održavanjem objekata u eksploatacionom periodu koji je veći od 25 godina. Ovaj koncept funkcioniše samo ukoliko su obe strane, država i investitor, podjednako zadovoljne ili da pojednostavim ukoliko je primenjena adekvatna povlašćena cena (tzv. ’’feed-in’’ tarifa). Naša kompanija je zajedno sa partnerima, kroz Nacionalnu asocijacuju za obnovljive izvore energije u Srbij, koja broji više od 100 kompanija članica, za potrebe javne rasprave o novoj uredbi o obnovljivim izvorima energije u okviru Ministarstva rudarstva i energetike, u novembru 2015. izradila detaljne studije i tehno-ekonomske analize, kojima je pokazala realni okvir povlašćenih cena kako bi investicije u određene obnovljive izvore energije bile zaista podsticajne. Na ovaj način hteli smo da na konstruktivan način pomognemo Ministartsvu rudarstva i energetike da sagleda realne troškove i izazove na strani investitora koji dolaze iz prakse i iskustva u izgradnji. U okviru oblasti solarne energije, prema trenutnim tržišnim uslovima, povlašćene cene bi trebale da se kreću između 0.190 EUR/kWh za elektrane do 30kW i 0.145 EUR/kWh za elektrane veće od 500kW, kako bi uz sve troškove godišnjih taksi i neophodnog Izgradnja solarnih elektrana pokreće domaću industriju ENERGETSKI PORTAL 1. Jun/ Br.4 32 www.energetskiportal.rs redovnog i periodičnog održavanja, investicije bile isplative u roku od 10 godina. Ukoliko uporedimo godišnja izdvajanja za istu instalaciju u malu solarnu elektranu od 200kW i mini hidroelektranu od 200kW, uzimajući u obzir da je normirana maksimalna godišnja proizvodnja iz solarne elektrane 1500kWh iz instaliranog kW snage, a normirana maksimalna godišnja proizvodnja iz hidroelektrane 5000kWh iz instaliranog kW snage, dolazimo do zaključka da je potrebno da podsticajna cena za proizvodnju iz solarnih elektrana bude 3.33 puta veća u odnosu na podsticajnu cenu za proizvodnju iz hidroelektrana, kako bi godišnja izdvajanja na povlašćene cene bila ista. Međutim, novi predlog uredbe definiše feed-in tarife koje su na istom nivou za solar i hidro, čime je solarna energija u neravnopravnom položaju. Dodatno, prema novom predlogu uredbe kvota za instalacije u vetroparkove je 500MW, a kvota za instalacije u solarne elektrane je samo 10MW. Nama je potreban balans u obnovljivim izvorima energije, posebno u decentralizovanoj proizvodnji na mestu potrošnje i zato smatramo da država mora da stane iza projekata izgradnje solarnih elektrana na krovovima objekata. Ono što mnogi možda nemaju kao informaciju jeste činjenica da više od 55% porekla troškova u izgradnji solarnih elektrana dolazi sa domaćeg tržišta, zato investiranje u ovaj vid obnovljivih izvora energije na direktan i indirektan način pokreće domaću industriju. Obzirom da ovaj vid obnovljivih izvora energije može da se koristi direktno na mestu potrošnje, može da decentralizuje proizvodnju i izbalansira opterećenje distributivne mreže, na godišnjem nivou košta državu manje nego drugi OIE, kao i da ne unosi bilo kakve štetne posledice po životnu sredinu, uz benefite smanjena CO2 emisije, lično smatram da je neophodno povećati kvotu u oblasti solarnih elektrana srazmerno drugim obnovljivim izvorima energije na okvirno 75-100 MW. Na taj način bili bi u rangu sa zemljama u našem okruženju kao što su Hrvatska, Rumunija, Bugarska i Makedonija, naravno uzimajući u obzir odnos sa brojem stanovnika u ovim zemljama.

EP: Kakvo je Vaše dosadašnje iskustvo sa partnerima, bankama, opštinama, šta su Vaši planovi za predstojeći period i da li imate projekte van naših granica?

Vladimir Popović: Kompanija Energize proširila je poslovanje na regionalno tržište uključujući Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Albaniju i imamo planove i za dalje proširenje. To znači da naša kompanija ima otvorenu priliku da poveća izvoz ka tržištima u regionu. Ovo ne bi smo mogli da učinimo bez pomoći partnera i banaka, a za pravilan razvoj izvozne delatnosti svih kompanija potrebna je pre svega efikasna pomoć državnih institucija. Moja lična želja je da proizvodnju jednog od našim partnera, koji su ubedljivo vodeće kompanije u svojim oblastima u svetu, u budućnosti preselimo u Srbiju. Za ovo je potrebna kvalitetna platforma za investiranje i podrška na lokalnom tržištu.

EP: Šta biste istakli kao najveću prednost kompanije Energize na našem tržištu u odnosu na druge firme slične vašoj, da li ste radili po modelu neke inostrane kompanije ili ste sami kroz rad osmislili know-how specifičan za naše uslove?

Vladimir Popović: Glavne prednosti naše kompanije su što sa klijentima sedimo na istoj strani stola i što ne pravimo kompromise sa kvalitetom.

EP: Da li su po Vašem mišljenju obnovljivi izvori energije budućnost i u lokalnoj samoupravi, toplanama, elektranama, javnim ustanovama…?

Vladimir Popović: Da, apsolutno i više od toga. Ukoliko uzmete u obzir primer da je koeficijent konverzije sunčeve u električnu energiju od okvirno 16%, postignut u laboratorijskim uslovima 60-tih godina prošlog veka, a da se 50 godina kasnije i dalje nalazi u komercijalnoj primeni širom sveta, jasno nam je da će prvi veći pomak u istraživanjima u povećanju efiksanosti konverzije, značiti da će solarna energija biti sastavni deo naše svakodnevice.