Kako izabrati UPS


Povećanje zahteva za skladištenjem i protokom podataka u telekomunikacijama i IT industriji kao i potreba da se postigne besprekidnost razliitih procesa u drugim industrijskim granama, donosi sa sobom fokus na adekvatnom izboru besprekidnog napajanja. Koji parametri su bitni kada birate UPS?
Vladimir Popović, M.Sc.E.E., E.M.I.M.E.                     

Pored standardnih UPSova „za kunu upotrebu“ u Line Inte ractive tehnologiji, industrijski standard postala je OnLine (Double Conver sion) tehnologija. Dupla konverzija označava sistem naponske konverzije kroz linijsku vezu ispravljač (AC/DC konverzija), baterija (DC napon), inver‐ tor (DC/AC konverzija). Zbog konstruk‐ cije OnLine sistema sve nepravilnosti

sa mreže se idealno ltriraju i na izlazu UPS‐a je čist sinusni napon. Ova činje‐ nica je jako bitna ukoliko se uzme u obzir da mreža ima brojne strujno‐na‐ ponske nepravilnosti, koje se možda ne manifestuju na vidljiv način, ali itekako utiču na rad potrošača i, još bitnije, na životni vek opreme, a posebno osetljive ulazne elektronike. Na ovaj način UPS postaje vrlo bitan segment zaštite za osetljive potrošače i procese.

Ne ulazeći u cenovnu politikuili brend proizvođača, kod izbora adekvatnog UPS‐a izdvaja se nekoliko bitnih parametara.

Poreklo opreme: Mnogo korisnika ima predrasude prema poreklu opre‐ me, a da ne zna činjenicu da skoro sve najveće svetske kompanije organizuju proizvodnju u Aziji. Poreklo opreme nije toliko bitno koliko adekvatna kontrola kvaliteta proizvodnje.

Proizvodnja: Preporučuju se pre svega proizvođači koji imaju takozvanu vertikalnu integraciju, to jest proizvod‑nju od PCB‑a do kompletnog sistema u okviru jedne fabrike, pošto na taj način može da se kontroliše kvalitet kompletnog proizvodnog procesa i svake komponente.

Servis: Lokalna servisna podrška je jako važna, tako da se preporučuju pro‑izvođači koji imaju adekvatan lokalni servisni centar.

Aplikacija: Najbitniji parametar jeste aplikacija za koju će se UPS koristiti, što utiče kako na izbor tipa baterija tako i na izbor tipa UPS‑a. On mora biti tehnički adekvatan aplikaciji.

Generalna preporuka je da konsul‑tujete inženjerski tim proizvođača ili autorizovanog partnera koji će vam objasniti prednosti i razlog izbora UPS‑a shodno vašim potrebama.