Dizel Električni Agregati

Dizel električni agregati vodećih svetskih proizvođača snage od 50kVA do 5000kVA 

Naponski nivoi:

 • Monofazni 230VAC, 50Hz
 • Trofazni 3x380VAC, 50Hz

Snaga:

 • 3kVA do 4MVA

Tipovi i prateća oprema:

 • U zvučno izolovanom kućištu (Canopy)
 • Otvoreni tip (bez kućišta)
 • U zvučno izolovanim kontejnerima (Container)
 • Sa podvozjem za vuču (sa potrebnim sertifikatima za registraciju)
 • ATS (automatsko prebacivanje napajanja sa mreže na agregat i obrnuto)
 • Sa internim i eksternim rezervoarima za gorivo
 • Specijalizovani dizel agregati (za ekstremne uslove rada)

Ciljna tržišta:

 • Telekomunikacije (fiksni i mobilni operateri, kablovski i internet provajderi)
 • Energetika (proizvodnja, prenos i distribucija električne energije)
 • IT industrija
 • Industrija (rafinerije, petrohemija, površinski kopovi i rudnici, avio i auto industrija)
 • Trgovina i trgovinski objekti
 • Javni sektor (državna uprava, ministarstva, zdravstvo)
 • Finansijski sektor (banke, osiguravajuća društva i lizing kompanije)

Primeri primene:

 • Napajanje opšte potrošnje u tržnim centrima
 • Napajanje opšte potrošnje u hotelima
 • Napajanje opšte potrošnje u stambenim objektima
 • Napajanje opšte potrošnje u javnim ustanovama
 • Napajanje baznih stanica (gde nije prisutna mreža)
 • Napajanje baznih stanica (za produženu autonomiju)
 • Napajanje glavnih internet i kablovskih čvorišta (za produženu autonomiju)
 • Napajanje servera i server sala (za produženu autonomiju)
 • Napajanje Data centra (za produženu autonomiju)
 • Hibridni sistemi napajanja (u svim oblastima)
 • Pomoćno napajanje u trafo stanicama (za produženu autonomiju)
 • Pomoćno napajanje u proizvodnim postrojenjima (za produženu autonomiju)
 • Napajanje kliničkih centara i zdravstvenih ustanova (za produženu autonomiju)
 • Napajanje nužnog osvetljenja i sigurnosnih sistema (za produženu autonomiju)