Građevina

gradjevina

Stacionarne aku baterije

Naponski nivoi:
- Monoblokovi od 12VDC
- Monoblokovi od 2VDC, 4VDC i 6VDC
Kapacitet:
- od 5Ah do 3500Ah
Tipovi i tehnologija izrade:
- Otvorene sa održavanjem (OPzS, OP i OPZ)
- Otvorene sa održavanjem proizvedene od čistog olova koje obezbeđuju 100% kapaciteta do kraja svog životnog veka koji je preko 20 godina (Plante)
- Zatvorene bez održavanja (AGM)
- Zatvorene bez održavanja sa konektorima sa prednje strane ""Front Terminal"" (AGM FT)
- Zatvorene bez održavanja u horizontalnoj ili vertikalnoj izvedbi (OPzV - GEL)
- Zatvorene bez održavanja sa konektorima sa prednje strane ""Front Terminal"" proizvedene od čistog olova za ekstremne uslove temperatura i veliki broj ciklusa sa brzim punjenjem (TPPL)
- Zatvorene bez održavanja za solarne i hibridne aplikacije (GEL)
- Otvorene sa održavanjem za solarne i hibridne aplikacije (TS)
- Zatvorene bez održavanja u horizontalnoj ili vertikalnoj izvedbi za solarne i hibridne aplikacije (OPzV - GEL)
- Nikl-kadmijum baterije (NiCd) životnog veka preko 20 godina (NiCd)

UPS uređaji

Naponski nivoi:
- Monofazno/Monofazni 230VAC/230VAC
- Trofazno/Monofazni 3x380VAC/230VAC
- Trofazno/Trofazni 3x380VAC/3x380VAC
- Specijalizovani invertorski UPS-ovi
Tipovi i tehnologija izrade:
- Line interactive
- Double Conversion (On-Line)
- Modularni UPS-ovi
- Dynamic UPS-ovi
- ATS uređaji za dualno napajanje
- UPS-ovi za kablovske operatere
- Precision Coolong (InRow jedinice)

Prenaponska zaštita

Naponski nivoi:
- DC prenaponska zaštita
- AC prenaponska zaštita

Solarni i hibridni sistemi

Generalna podela:
- Solarni sistemi priključeni na mrežu (po principu ''ključ u ruke'')
- Solarni sistemi izolovani (off-grid) (po principu ''ključ u ruke'')
- Hibridni sistem sa dizel agregatima, PV modulima i baterijama
- Solarno LED osvetljenje
- Solarna signalizacija na putevima
- Solarne crpne stanice
- Primenjena PV tehnologija
Tipovi i karakteristike:
- Solarni sistemi priključeni na mrežu po principu ''ključ u ruke'' (3kWp do 50MWp)
- Monolitni sistemi za napajanje hibridnih aplikacija (manje snage)
- Modularni sistemi za napajanje hibridnih aplikacija (veće snage)
- Specijalizovani uređaji za upravljanje hibridnim aplikacijama
- Solarni PV moduli (za sve primene)
- Invertori za solarne elektrane (snage od 0.5kW do 1.2MW)
- Regulatori i kontroleri za izolovane (off-grid) solarne sisteme
- Konstrukcije za smeštanje solarnih panela (svi tipovi)
- Kompletni stubovi za solarno osvetljenje
- Kompletna rešenja za primenu PV tehnologija