Usluge

Energize nude usluge servisiranja i održavanja opreme, instalacije i puštanje u rad, kapacitivne provere baterija i elektro instalacije.
Servisiranje opreme

Servisiranje opreme

Da bi se obezbedio adekvatan rad vašeg sistema, neophodno je redovno preventivno i interventno održavanje. Redovno održavanje će vam pomoći da sprečite nepotreban zastoj i uštedite vreme i novac.

proizvodnja

Proizvodnja sistema

Prema vašim potrebama proizvodimo sisteme u oblasti modularnih sistema, ispravljača, specijalizovanih solarnih primena i primenjenih PV tehnologija

Održavanje opreme

Održavanje opreme

Da bi se obezbedio adekvatan rad vašeg sistema, neophodno je redovno preventivno i interventno održavanje. Redovno održavanje će vam pomoći da sprečite nepotreban zastoj i uštedite vreme i novac.

Razvoj i inovacije

Razvoj i inovacije

Naši sertifikovani inženjeri implementiraju opremu na postojeće električne instalacije, njihov rad, kao i prilagođavanje i projektovanje novih električnih instalacija. Svi naši partneri imaju sertifikat za ugradnju i puštanje u rad.

FAT / SAT / Test kapaciteta

FAT / SAT / Test kapaciteta

Obavljamo sve usluge za FAT / SAT i ispitivanja kapaciteta koji su jedino rešenje za validaciju ispravnog rada složenih sistema, koji su glavni faktor za održavanje kontinuiteta eksploatacije sistema.

Elektroinstalacije

Elektroinstalacije

Prema vašim potrebama radimo u oblasti električnih instalacija. Pružamo kompletne usluge električnih radova za naše područje rada sa obučenim i organizovanim timom ENERGIZE, uključujući inženjere i tehničare.

Konsultantske usluge

Konsultantske usluge

Kompanija ENERGIZE pruža veliki opseg konsultantskih usluga u oblasti energetske efikasnosti i ugovora za otkup električne energije.

Projektovanje i dizajn

Projektovanje i dizajn

Naš tim je sastavljen od inženjera elektrotehnike sa licencama 350 i 450 koji svakodnevno rade na projektovanju najkompleksnijih energetskih sistema.

Sertifikati

Moderno poslovanje prema ISO procedurama upotpunjeno je sertifikatima o autorizaciji za prodaju, instalaciju i održavanje premium opreme naših inostranih partnera.

iso