Индустриски ормани

Производство на индустриски и дистрибутивни ормани со нисконапонска опрема

Генерална поделба:

 • Стандарни затворени rack ормари
 • Индустриски затворен и отворен орман
 • Специјални Outdoor ормари со климатизација (DFC, HEX, ACU)
 • Командни столови

Видови и технологија на производство:

 • Стандардни самостојни 19“ или 21″” Indoor ормари од 10HU до 47HU висина
 • Стандардни ѕидни Indoor ормари од 4HU до 18HU Индустриски самостојни Indoor кабинети од 19 ”или 21” во висина од 10HU до 47HU
 • Индустриски ѕидни Indoor ормари од 4HU до 18HU
 • Индустриски самостојни outdoor ормари од 19 ”или 21” од 10HU до 47HU во висина
 • Индустриски ѕидни outdoor ормари од 4HU до 18HU
 • Специјализирани outdoor ормари со клима уред (вентилатори, разменувачи на топлина, единици за климатизација, комбинации на два вида климатизација)
 • Контролни табли на барање на корисникот

Целни пазари:

 • Телекомуникации (фиксни и мобилни оператори, кабелски и интернет провајдери)
 • Енергија (производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија)
 • Индустрија во IT индустријата (рафинерии, петрохемикалии, површински ископи и рудници, авионска и автомобилска индустрија)
 • Железнички и други транспортни индустрии
 • Јавен сектор (државна администрација, министерство, здравство)
 • Финансиски сектор (банки, осигурителни компании и компании за лизинг)

Примери за примена:

 • Поставување на сервери и друга телекомуникациска опрема
 • Ѕидни разводни дистрибутивни ормари
 • Ормари во простории за сервери
 • Ормари во центрите за податоци
 • Индустриски ормари во трансформаторски станици
 • Разводни дистрибутивни ормари во трансформаторските станици
 • Командни центри во компании за производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија
 • Командни центри во јавните сообраќајни претпријатија