Услуги

Energize нуди услуги за сервисирање и одржување на опрема, инсталација и пуштање во работа, капацитивни проверки на батерии и електрични инсталации.
Сервисирање на опрема

Сервисирање на опрема

Со цел да се обезбеди соодветна работа на вашиот систем, потребно е редовно, превентивно и интервентно одржување. Редовното одржување ќе ви помогне да спречите непотребен застој и да заштедите време и пари.

proizvodnja

Систем на производство

Според вашите потреби, ние произведуваме системи од областа на модуларни системи, исправувачи, специјализирани соларни апликации и применети PV технологии.

Одржување на опремата

Одржување на опремата

Со цел да се обезбеди соодветна работа на вашиот систем, потребно е редовно, превентивно и интервентно одржување. Редовното одржување ќе ви помогне да спречите непотребен застој и да заштедите време и пари.

Развој и иновации

Развој и иновации

Нашите овластени инженери ја имплементираат опремата на постојните електрични инсталации, нивното работење, како и прилагодување и дизајнирање на нови електрични инсталации. Сите наши партнери имаат сертификат за инсталација и пуштање во работа.

FAT / SAT / капацитет

FAT / SAT / капацитет

Ги извршуваме сите услуги за FAT / SAT и тестирање на капацитетот кои се единственото решение за валидација на правилното работење на комплексни системи, кои се главниот фактор за одржување на континуитетот на работата на системот.

Електрични инсталации

Електрични инсталации

Според вашите потреби, работиме во областа на електрични инсталации. Ние обезбедуваме целосни услуги за електрична работа за нашата област на работа со обучен и организиран тим на ENERGIZE, вклучително и инженери и техничари.

Консултантски услуги

Консултантски услуги

ENERGIZE обезбедува широк спектар на консултантски услуги во областа на енергетска ефикасност и договорите за набавка на електрична енергија.

Проектирање и дизајн

Проектирање и дизајн

Нашиот тим е составен од електроинженери со лиценци 350 и 450 кои работат секој ден на дизајнирање на најсложените енергетски системи.

СЕРТИФИКАТИ

Современиот бизнис, според ISO процедурите, е надополнет со сертификати за овластување за продажба, инсталација и одржување на врвната опрема на нашите странски партнери.

iso