Merna oprema za kvalitet mreže

Merna oprema za nadzor i upravljanje energijom prema Industry 4.0 standardu

WiBeee:

Kompanija Wibeee dizajnira i proizvodi kompletna hardver i softwer rešenja za monitoring i upravljanje utrošene električne energije u bilo kom tipu instalacija, od kuća do velikih industrijskih postrojenja.


Wibeee je analizator potrošnje (jednofazni ili trofazni) koji koristi Wi-Fi bežičnu konekciju za dobijanje podataka o električnim uređajima i olakšava donošenje odluka kada je reč o razumevanju upotrebe električne energije. Uređaj se može konektovati na bilo koji tip instalacije što doprinosi lakšem detektovanju problematičnih tačaka gde se energija ne koristi efikasno čineći veliki doprinos u smanjenju potrošene energije preko daljinski aktiviranih alarma, kada se prekorači zadata vrednost.

WiBeee Plug:

WiBeee Plug je električno brojilo u formatu utičnice. Omogućava jednostavno merenje potrošnje uređaja koji su na njega priključeni. Meri struje do 10A i sadrži relej za uključenje i isključenje uređaja. Može se programirati nedelji raspored uključenja i isključenja. Ima internu memoriju za skladištenje podataka do mesec dana rada u slučaju gubitka internet veze.

Glavne tehničke karakteristike

 • Nominalni napon – 100 … 240 V AC
 • Frekvencija – 50 … 60 Hz
 • Opseg merenja napona – 100 … 240 V AC
 • Opseg merenja struje – 1 … 10 A
 • Tip komunikacije – Wi-Fi
 • Protokoli – HTTP, Modbus/TCP, XML

WiBeee ONE:

WiBeee ONE uređaj je veoma specijalan analizator potrošnje, njegov patentirani dizajn omogućava laku instalaciju i integraciju u električne panele i razvodne table tako da su uvek skriveni i zaštićeni od manipulacije. Ovakvi merači se napajaju direktno iz razvodne table (bez baterija), i ostvaruju konekciju sa električnim uređajima putem magneta, lako i bez upotrebe alata. Izmereni podaci o potrošnji se šalju preko Wi-Fi opcije ili preko NB-loT (SIM kartica), u zavisnosti od modela. WiBeee ONE 2W (dvožični) je pogodan za instalaciju u jednofazne sisteme struja do 65A. WiBeee ONE predstavlja najkomaktniji jednofazni merač na tržištu.

U ponudi su jednofazna i trofazna verzija WiBeee ONE uređaja koji omogućavaju čitanje, skladištenje i upravljanje električnim parametrima preko Wi-Fi bežične konekcije. Ovi uređaji se konektujui na standardne dvopolne (L i N) i četvoropolne (3L i N) automatske osigurače. Smanjene dimenzije WiBeee ONE uređaja olakšavaju ugradnju na električne panele, bez portebe za proširivanjem ili dodavanjem drugih elemenata.


Uređaj je dizajniran za struje ispod 65A. Sadrži komunikacioni sistem za konekciju na Wi-Fi mrežu i prenos podataka na cloud. Besplatna aplikacija omogućava lokalnu konfiguraciju uređaja kao i prikaz podataka u realnom vremenu i pristup podacima na cloud-u.

WiBeee BOX:

WiBeee Box je rešenje WiBeee kompanije koji sadrži 3 strujna senzora za jednofazne sisteme do 100A. Njegove stezaljke različitih veličina omogućavaju lako prilagođavanje bilo kojoj situaciji i merenje u kućnim ili malim energetskim instalacijama.


Ova električna brojila napajaju se direktno sa električnog panela (bez baterija) i ostvaruju konekciju sa električnim uređajima putem magneta, lako i bez upotrebe alata.


Izmereni podaci o potrošnji se šalju preko Wi-Fi opcije ili preko NB-loT (SIM kartica), u zavisnosti od modela. U ponudi su jednofazne i trofazne verzije uređaja.

WiBeee Max:

WiBeee Max je visoko precizan i svestran uređaj koji se konetuje na cloud preko Wibeee platforme; omogućava merenje u trofaznim sistemima srednjih i visokih struja. Uređaj može da meri do 10kA sa odgovarajućim strujnim senzorom. Zato je WiBeee Max veoma efikasno rešenje za merenje električnih parametara u industrijskim projektima ali i u komercijalnim objektima ili kancelarijama.

Glavne tehničke karakteristike

 • Tip konekcije – Jednofazni ili trofazni
 • Nominalni napon – 100 … 400 V AC
 • Snaga – 4.5 … 9 VA
 • Tip komunikacije – Wi-Fi
 • Merno kolo
 • Merenje napona – 100 … 480 V
 • Nominalna struja – 350A 700A / 100A, 1kA, 5kA