UPS uređaji

Modularni i Monolitni UPS sistemi od 1000VA do 1000kVA

Naponski nivoi:

 • Monofazno/Monofazni 230VAC/230VAC
 • Trofazno/Monofazni 3x380VAC/230VAC
 • Trofazno/Trofazni 3x380VAC/3x380VAC

Tipovi i tehnologija izrade:

 • Specijalizovani invertorski UPS-ovi
 • Specijalizovani CATV UPS-ovi 63VAC, 85VAC, 48VAC
 • Line interactive
 • Double Conversion (On-Line)
 • Modularni UPS-ovi
 • Dynamic UPS-ovi
 • ATS uređaji za dualno napajanje
 • UPS-ovi za kablovske operatere
 • Precision Coolong (InRow jedinice)

Ciljna tržišta:

 • Telekomunikacije (fiksni i mobilni operateri, kablovski i internet provajderi)
 • Energetika (proizvodnja, prenos i distribucija električne energije)
 • IT industrija
 • Industrija (rafinerije, petrohemija, površinski kopovi i rudnici, avio i auto industrija)
 • Trgovina i trgovinski objekti
 • Specijalizovane prodavnice računara i elektronske opreme
 • Javni sektor (državna uprava, ministarstva, zdravstvo)
 • Finansijski sektor (banke, osiguravajuća društva i lizing kompanije)
 • Građevina (Tržni centri, hoteli, stambeni objekti)

Primeri primene:

 • Napajanje telekomunikacione opreme
 • Napajanje glavnih internet i kablovskih čvorišta
 • Napajanje indoor i outdoor video nadzora
 • Napajanje servera i server sala
 • Napajanje Data centra (u svim industrijama i tržištima)
 • Pomoćno napajanje u trafo stanicama za nužno svetlo i stanični računar kao i za ostale AC potrošače
 • Pomoćno napajanje u hidro elektranama i mini hidro elektranama za nužno svetlo i stanični računar kao i za ostale AC potrošače
 • Pomoćno napajanje u termo elektranama za nužno svetlo i stanični računar kao i za ostale AC potrošače
 • Pomoćno napajanje u trafo stanicama za vetro parkove i solarne elektrane za nužno svetlo i stanični računar kao i za ostale AC potrošače
 • Napajanje opreme u proizvodnim postrojenjima (svi tipovi fabrika)
 • Napajanje opreme za potrebe aerodroma i avio kontrole letenja
 • Napajanje bankomata
 • Napajanje medicinskih aparata i opreme
 • Napajanje nužnog osvetljenja i sigurnosnih sistema