Stacionarne aku baterije

Napredne tehnologije baterija AGM, GEL, Ni-Cd, OPZS, OPZV, Li-Ion, LPF 

Naponski nivoi:

 • Monoblokovi od 12VDC
 • Monoblokovi od 2VDC, 4VDC i 6VDC

Kapacitet:

 • od 5Ah do 3500Ah

Tipovi i tehnologija izrade:

 • Napredna tehnologija sa tankim pločama od čistog olova (TPPL)
 • Napredna tehnologija bazirana na LiFePo4 tehnologiji (LPF)
 • Otvorene sa održavanjem (OPzS, OP i OPZ)
 • Otvorene sa održavanjem proizvedene od čistog olova (Plante)
 • Zatvorene bez održavanja (AGM)
 • Zatvorene bez održavanja sa konektorima sa prednje strane ”Front Terminal” (AGM FT)
 • Zatvorene bez održavanja u horizontalnoj ili vertikalnoj izvedbi (OPzV – GEL)
 • Zatvorene bez održavanja za solarne i hibridne aplikacije (OPZV / GEL)
 • Otvorene sa održavanjem za solarne i hibridne aplikacije (TS)
 • Nikl-kadmijum baterije (NiCd) sa ili bez održavanja životnog veka preko 20 godina (NiCd)

Ciljna tržišta:

 • Solarne aplikacije i STORAGE sistemi
 • Grid sistemi sa MEGA STORAGE baterijama na bazi LPF tehnologije
 • Telekomunikacije (fiksni i mobilni operateri, kablovski i internet provajderi)
 • Energetika (proizvodnja, prenos i distribucija električne energije)
 • IT industrija (server sale, Data centri)
 • Industrija (rafinerije, petrohemija, površinski kopovi i rudnici, avio i auto industrija)
 • Železnice i ostale transportne industrije
 • Javni sektor (državna uprava, ministarstva, zdravstvo)
 • Finansijski sektor (banke, osiguravajuća društva i lizing kompanije)
 • Građevina (Tržni centri, hoteli, stambeni objekti)

Primeri primene:

 • Back-up sistem za STORAGE sisteme
 • Grid sistemi za MEGA STORAGE sistema
 • Napajanje fiksnih telefonskih centrala i ostale telekomunikacione opreme
 • Napajanje baznih stanica
 • Napajanje telekomunikacione opreme
 • Napajanje glavnih internet i kablovskih čvorišta
 • Napajanje indoor i outdoor video nadzora
 • Napajanje servera i server sala
 • Napajanje Data centra
 • Izolovani solarni i hibridni sistemi napajanja
 • Pomoćno napajanje u trafo stanicama
 • Pomoćno napajanje u hidro elektranama i mini hidro elektranama
 • Pomoćno napajanje u termo elektranama
 • Pomoćno napajanje u trafo stanicama za vetro parkove i solarne elektrane
 • Napajanje PLC-ova i automatike u proizvodnim postrojenjima
 • Pomoćno napajanje u postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda
 • Napajanje radiokomunikacione opreme za avio kontrolu letenja
 • Napajanje železničkih EP postrojenja i signalizacije
 • Napajanje bankomata
 • Napajanje medicinskih aparata i opreme
 • Napajanje nužnog osvetljenja i sigurnosnih sistema